คำกล่าวต้อนรับนายกฯ


งานเลี้ยงละศีลอด ณ ทำเนียบรัฐบาล

1,193