หมอลำกลอนประยุกต์-หมอลำธีรวัฒน์-ภัสรา


หมอลำกลอนประยุกต์ โดยชมรมศิลปินมรดกอีสาน วัดป่าแสงอรุณ หมอลำธีรวัฒน์ เวฬุวัน และหมอลำภัส

69,321