สีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยา-มาลัยน้ำใจ


รายการชิงช้าสวรรค์ปีที่7 รอบชิงแชมป์ฤดูฝน (เพลงเร็ว) รร.สีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุง"
วิทยา จ.นครราชสีม

36,950