สร้างอุโบสถวัดพุทธบูชา


"อุโบสถวัดพุทธบูชา" รัฐแอตแลนต้า สหรัฐอเมริกา
 คุณ คือ หนึ่งในบุญ
 คุณ คือ หนึ่งในนั้น
 คุณ คือ

449