ให้พี่ใกล้ชิดสักนิด-นริศ-อารีย์


ขับร้อง: นริศ อารีย์ (2473 - 2554)

ทำนอง: หม่อมหลวงประพันธ์ สนิทวงศ์ 
คำร้อง: ผ่อนเพียร เทพหัสดิน ณ อย

1,381