แก้ปัญหาคอมเปิดช้า-โดย-พี่หลาม


ปัญหาที่ทุกคนจะต้องเจอ นั่นคือ เครื่องคอมพิวเตอร์ ตอนซื้อมาใหม่ๆแหมเร็วปรู๊ดปร๊าด คล่อง

414,461