ลูฟี่ไปช่วยเอสและการตายของเอส


เศรา้มากครับ ลองดูครับ ผมดูแล้วยังเกือบร้องให้ เพลงเข้ากับเนื่อเรื่องมากเลย
http://www.facebook.com/pages/Anime 

302,014